english

K.Empower – Fachkräfte in der Energiewirtschaft

K.Empower – Unser Ansatz zur Gewinnung von Fachkräften in der Energiewirtschaft.

In zahlreichen Beratungsprojekten bei unseren Kunden sehen wir immer wieder eine besondere Herausforderung in der Energiewirtschaft:

Die geplanten Investitionen steigen. Gleichzeitig sind vorhandene Dienstleister stark ausgelastet und die internen Kapazitäten gehen demographisch bedingt zurück. Qualifizierter Nachwuchs ist schwierig zu gewinnen.

K.Empower ist unser Ansatz zur Gewinnung von Fachkräften in der Energiewirtschaft.

Dazu rekrutieren wir Fachkräfte in Europa – außerhalb von Deutschland. Die besten Kandidaten qualifizieren wir in einem eigens entwickelten Programm in den Bereichen Fachsprache, technische Regelwerke und deutsche Kultur. Gut ausgebildet für die Arbeitsaufnahme in der deutschen Energiewirtschaft vermitteln wir die Fachkräfte an unsere Partnerunternehmen. Selbstverständlich unterstützen wir auch bei Fragen der Migration und Integration.


Κατά τη πολυετή συνεργασία μας με επιχειρήσεις του κλάδου της βιομηχανίας ενέργειας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός διαθέσιμων/κενών/ακάλυπτων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.

Παράλληλα η αύξηση των επενδύσεων που παρατηρείται στον συγκεκριμένο κλάδο οδηγεί στη δημιουργία νέων/επιπλέον θέσεων εργασίας.
Στόχος της K.Empower είναι η εύρεση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας.

Η εγχώρια (γερμανικη) αγορά εργασίας αδυνατεί να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες. Για το λόγο αυτό, αναζητούμε ειδικευμένους εργαζόμενους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν πριν την πρόσληψή τους θα συμμετέχουν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει στην πρώτη φάση εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και κουλτούρας και στη δεύτερη φάση κατάρτιση για την απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται από τους κανόνες της χώρας. Στόχος μας είναι οι υποψήφιοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ομαλή ένταξη τους στην γερμανική βιομηχανίας ενέργειας.

Οι υποψήφιοι θα έχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη σε θέματα μετανάστευσης.


W naszych licznych projektach konsultingowych dla naszych klientów dostrzegamy, że szczególnie częste wyzwania są w przemyśle energetycznym:

Planowane inwestycje wzrastają. Jednocześnie dotychczasowi usługodawcy są bardzo obciążeni a zdolnośći wewnętrzne maleją ze względów demograficznych. Coraz trudniej jest przyciągnąć młode, wykwalifikowane talenty.

K.Empower jest naszym zaczątkiem do przyciągania wykwalifikowanych pracowników w przemyśle energetycznym.

W tym celu rekrutujemy i poszukujemy wykwalifikowanych pracowników w Europie – poza granicami Niemiec. Najlepszych kandydatów kwalifikujemy w specjalnym opracowanym programie w zakresie języka specjalistycznego, przepisów technicznych oraz niemiecką kulturę.
Dobrze wyszkolonych pracowników do pracy w przemyśle energetycznym przekazujemy do naszych firm partnerskich. Oczywiście wspieramy również przy sprawach emigracji i integracji.